MI-symposium / MIC

logoHet MI-symposium en het MIC zijn twee evenementen waarop studenten, patiënten en professionals uit de medische wereld bijeenkomen om samen een thema binnen de medische informatiekunde of zorg te bespreken. Het MI-symposium wordt eens per twee jaar door de Universiteit van Amsterdam georganiseerd, terwijl het MIC (Medisch Informatiekunde Congres) wordt georganiseerd door de VMBI.

Kennis en ervaring opdoen

Het MI-symposium en MIC congres is voor studenten een van de belangrijkste en leukste evenementen van het jaar. Dat komt omdat er zowel praktijkgerichte ervaring kan worden opgedaan tijdens workshops als kennis kan worden genomen van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied dankzij lezingen van vooraanstaande wetenschappers en deskundigen. Het zijn bovendien evenementen waar aan het einde van de dag tijd is voor een hapje en een drankje waardoor ook het netwerk kan worden uitgebreid.

Niet alleen voor studenten

Hoewel het MI-symposium voornamelijk voor studenten wordt georganiseerd, geldt zeker voor het MIC congres, dat ieder jaar wordt gehouden in Veldhoven, dat het niet alleen voor studenten is bedoeld. Ieder jaar bezoeken vele honderden artsen, verpleegkundigen, patiënten, studenten en andere geïnteresseerden het congres. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de inhoud van de lezingen soms dermate technisch is, dat enige voorkennis van de medische informatiekunde wel benodigd is.

Ieder jaar een thema

Het MI-symposium en MIC hebben elk jaar een ander thema binnen de medische informatiekunde. De workshops en lezingen die tijdens de evenementen worden gehouden gaan allemaal dieper in op het thema en ze geven zo studenten en andere deelnemers van het evenement een completer beeld van het thema. In 2012 was het thema van het MI-symposium ‘Zorg is (g)een spel – Serious gaming en simulatie in de gezondheidszorg’, terwijl het thema van het MIC in 2013 ‘Betere zorg met minder’ was.


Een impressie van het MIC 2011 met als thema ‘Grenzeloos?!’